Trafo – Röle Test

Transformatör bakımı sırasında yaptığımız testler;

• Güç Faktörü Testi% PF (DF, tan delta)

Bu test, transformatörün sargısında ve yağındaki yalıtım kusurları hakkında bilgi verir. AC yüksek voltaj uygulanarak uygulanır.

• Trafo uyarma akımı testi (Mıknatıslanma akımı ölçümü)

Bu test, çekirdek sargılar ve sargı deformasyonu hakkında bilgi sağlar.

• Dönüş Oranı Testi

Bu test, transformatörün sargısındaki kısa devre hakkında bilgi sağlar atlama olup olmadığı Bizim ana exper.

• Sargı Direnci Ölçümü

Bu test transformatör sargısı, kademe değiştirici anahtar kontakları hakkında bilgi sağlar yük altında, bağlantı noktalarında gevşeklik vb. DC Yalıtım Direnci Testi Transformatörün sargısında ve yağında yalıtım kusurları hakkında bilgi sağlar. DC: yüksek voltaj uygulanarak uygulanır.

• Burç Testleri HV,

Bu test transformatör burcuna yüksek gerilim AV uygulanarak ve tespit edilerek uygulanır. Kartlarda yalıtım kusurları.

• Yük Kademe Değiştirici mekanik ve elektrik bakım ve testleri

Bu test Transformatör OLTC, temas durumlarını, yalıtım yağı değişikliklerini ve bundan sonra motor mekanik bakım yapılır.

• Frekans Tepki Analizi (FRA) testi Transformatörün sargılarının deformasyonu ve sargıların bozulması belirlenir.

• Birincil voltajı uygulayarak transformatörün vektör grubunu belirleyin ve diferansiyel röledeki dengeleme akımlarını kontrol eder.

• Trafo yağı ve çözünmüş gaz analizi

Bu test, yalıtımın durumu ve aşırı ısınma ve sargıda kavurma IEC-567 ve ASTM D-923 standartlarına göre alınacak numuneler ve atık yağ asla elektrik santralinde bırakılmamalıdır.

a) Elektrik ve Kimyasal Testler

• Delme voltajını belirlemek için

• Nemi belirlemek için

• Kayıp faktörünü belirtmek

• İç yüzeyin voltajını belirlemek için

• Asitliği belirlemek

b) Çözünmüş gaz analizi testleri

• Metan (CH4)

• Hidrojen (H2)

• Karbondioksit (CO2)

• Etilen (C2H4)

• Ethan (C2H2)

• Asetilen (C2H2)

• Oksijen (O2)

• Azot (N2)

• Karbon Monoksit (CO)

• Toplam Çözünür Gaz (ppm)

• Toplam Çözünür Gaz (%)

• Toplam Yanıcı Gaz (ppm)

• Toplam Yanıcı Gaz (%)

• Yağ Değişimi ve Arıtma Süreci

• Transformatör mekanik koruma ekipmanı açma ve sinyal kontrolü (Bucholz röle, sargı termometresi, yağ termometresi, basınç cihazı, yağ seviye rölesi, OLTC rölesi vb.)

Ana uzmanlığımız;

HAVA YALITIMI VE CBS ANAHTARI

a) Devre kesici bakımı ve testi

• Kapasitans ve watt kaybı (% PF, DF)

Bu test, kesicilerin izolatörleri ve SF6’nın izolasyonu hakkında bilgi sağlar gaz. AC yüksek voltaj uygulanarak uygulanır.

• DC İzolasyon Direnci Testi

Bu test, kesicinin izolatörleri ve SF6’nın izolasyonu hakkında bilgi sağlar gaz. DC yüksek voltaj uygulanarak uygulanır.

• CB Açma-Kapama Süresi Ölçümü

Bu test, kesicinin açma-kapama bobinlerinin belirlenmesini sağlar, mekanik hareketler ve kontakların açık ve kapalı hareketleri. Üç aşama birbirleri arasında değerlendirilen ve üreticinin sınır değerleri verilmiştir. Bilgilendirir yalıtkanlar ve SF6 gazının yalıtımı hakkında. DC yüksek voltaj uygulanarak uygulanır.

• Temas Direnci Ölçümü Kontakların ve korozyon oluşumlarının belirlenmesi belirlenir.

• SF6 Çiğlenme Noktası Ölçümü SF6 gazının çiğlenme noktası ve nem içeriği belirlenir.

• Gaz kaçağı testi SF6 gazı kaçağı tespit edildi.

a) Akım ve kapasitif gerilim trafosu bakım ve testi (Enstrüman Trafo)

• Güç Faktörü Testi% PF (DF, tan delta)

Bu test Enstrüman Transformatörünün izolasyon bozuklukları hakkında bilgi verir bobin ve yağ. AC yüksek voltaj uygulanarak uygulanır.

• Dönüş Oranı Testi

Bu test, Sargılardaki makara hataları etiket bilgisi kullanılarak tespit edilir

• Polarite kontrolü İç dalga biçiminin, dalga biçimine göre doğru polarize edilip edilmediği belirlenir.

• Sargı Direnci Ölçümü

Bu test, transformatörün sargısı, güçteki gevşeklik hakkında bilgi sağlar. Bağlantı noktaları vb.

• DC İzolasyon Direnci Testi

Bu test, cihazın sargısında ve yağındaki yalıtım kusurları hakkında bilgi sağlar Trafo. DC yüksek voltaj uygulanarak uygulanır. Konular hakkında bilgi verir.

a) Parafudr bakımı ve testi

• Güç Faktörü Testi% PF (DF, tan delta) Parafudr izolatörleri yalıtım hakkında bilgi verir. AC yüksek voltaj uygulanarak uygulanır.

a) Ayırıcı bakımı ve testi

• Temas Direnci Ölçümü Kontakların durumları ve aşınma oluşumları belirlenir.

a) Bara / Busduct termal kontrol ve bakımı

b) Trafo merkezi toprak direnci ölçümü

KORUMA RÖLESİ ve ENERJİ ÖLÇER

a) Güç Sistemi Koruma Rölelerinin Test Edilmesi ve Yapılandırılması

• Koruma ve Kontrol Röle Sistemleri

• Aşırı Akım / Toprak Arıza Koruma Rölesi

• Trafo Diferansiyel Koruma Rölesi

• Kablo Diferansiyel Koruma Rölesi

• Mesafe Koruma Rölesi

• Jeneratör Koruma Rölesi

• Bara Koruma Rölesi

• Aşırı / Düşük Gerilim Koruma Rölesi

• Koruma ve Kontrol Rölesinin Ayarı ve Testleri

Tüm koruma rölelerinin uygun şekilde korunması, düzgün çalışma, çıkış kontrolü sağlar kontaklar ve ayar noktaları

b) Enerji sayacı, Amper-Gerilim-Güç sayaçları ve dönüştürücülerin test edilmesi

Other Services

  • Röle Bakım

          Koruma röleleri pirimer devrede oluşabilecek arıza akımlarını veya aşırı gerilimleri ölçü trafoları vasıtası ile algılayarak kesicilere açma sinyali gönderir ve ekipmanların arıza koşullarından etkilenmesini engeller. Rölelerin yıllk periyodik

  • Katodik Koruma

    DENİZ YAPILARI KATODİK KORUMA MONTAJI Açık deniz ve kıyı yapılarındaki katodik sistemi uygulamalarında, işin yürütülmesini büyük ölçüde etkileyebilen bazı doğal koşullar ve sorunlarla karşılaşılmaktadır. Söz konusu koşullar ve sorunlar, çalışma