Katodik Koruma

DENİZ YAPILARI KATODİK KORUMA MONTAJI

Açık deniz ve kıyı yapılarındaki katodik sistemi uygulamalarında, işin yürütülmesini büyük ölçüde etkileyebilen bazı doğal koşullar ve sorunlarla karşılaşılmaktadır. Söz konusu koşullar ve sorunlar, çalışma sahasının konumuna ve faaliyet türüne göre büyük farklılık gösterebilir.

Deniz yapılarının katodik koruma sistemlerinin tasarımında dikkat edilmesi gereken en önemli konular; koruma mesafelerinin, katodik koruma elemanlarının sisteme olan bağlantısının ve katodik koruma sistemine etkileyen mekanik kuvvetlerin belirlenmesidir. İşveren gereksinimleri ve ilgili şartnamelere göre bu sorunlar, çeşitli yöntemlerle aşılabilmektedir, ancak bu yöntemlerin her birinin diğerlerine göre bazı avantajları vardır.

Açık deniz ve kıyı yapılarındaki katodik koruma uygulamalarında Dış Akım Kaynaklı Katodik Koruma (ICCP) sistemi için temel uygulama yöntemleri;

  • Anotlar, yapı boyunca eşit olarak ve yapıya çok yakın olacak şekilde dağıtılır. Katodik koruma sisteminin kablo hasarı nedeniyle tamamen iptal olma riski düşüktür. Ancak, sistemin sürekli canlı ve aynı performansta tutulması için işletme-bakım çalışmaları sık ve kapsamlı bir şekilde yapılmalıdır.
  • Anotlar yapıya uzak şekilde monte edilirler. Kabloların dış kuvvetler nedeniyle kopma veya zarar görme riski daha düşüktür. Ancak, kablonun kopması durumunda, tamir edilene kadar yapıdaki katodik korumanın bir kısmı (veya tamamı) kesintiye uğrar.

Açık deniz ve kıyı yapılarındaki katodik koruma uygulamalarında Galvanik Katodik Koruma (kurban anotlu) sistemi için temel uygulama yöntemleri;

  • Anotlar yapıya homojen olarak dağıtılır ve monte edilir. ICCP sisteminden ana farkı, bakım maliyetidir. Anotların yapıya (katoda) elektrik bağlantısı yapılır yapılmaz sistem çalışmaya başlar ve mekanik bir kuvvetle anot bağlantıları yapıdan sökülmedikçe, anotlar tasarım ömrü boyunca canlı kalır.
  • Anotlar yapıya uzak olarak da monte edilebilir. Bu durumda da bakım maliyeti dış akım kaynalı sistemden çok daha düşüktür. Bu yöntemde montaj işlemi kısa sürmektedir ancak, dezavantaj olarak anot kablosunun hasar görme ihtimali vardır.

Other Services

  • Röle Bakım

          Koruma röleleri pirimer devrede oluşabilecek arıza akımlarını veya aşırı gerilimleri ölçü trafoları vasıtası ile algılayarak kesicilere açma sinyali gönderir ve ekipmanların arıza koşullarından etkilenmesini engeller. Rölelerin yıllk periyodik

  • Katodik Koruma

    DENİZ YAPILARI KATODİK KORUMA MONTAJI Açık deniz ve kıyı yapılarındaki katodik sistemi uygulamalarında, işin yürütülmesini büyük ölçüde etkileyebilen bazı doğal koşullar ve sorunlarla karşılaşılmaktadır. Söz konusu koşullar ve sorunlar, çalışma